Veelgestelde vragen

Hoe start je met varen? Welke cursus volg je best? Wat kost nu het vaarbewijs?Hoe vraag ik mijn vaarbewijs aan? Wat is een marifoonbrevet? 

Met dit handig overzicht geven we een duidelijk antwoord op de meest gestelde vragen.

Wanneer heb ik een Belgisch stuurbrevet of vaarbewijs nodig?

Wil je een boot besturen, dan heb je in België een vaarbewijs nodig voor elke boot die langer is dan 15 meter of sneller kan varen dan 20 km/u.

Het Belgisch vaarbewijs is onbeperkt geldig in België en Europa.
Ga je echter veel in het buitenland varen, dan vraag je best het Internationaal vaarbewijs aan.

Bijvoorbeeld:

Voor een speedboot, een snelle motorboot of een powerboot(RIB) heb je steeds een vaarbewijs nodig.
Maar eveneens voor een jetski, deze gaat namelijk al snel harder dan 20 km/u.

Voor een zeilboot of stalen waterverplaatser heb je enkel een vaarbewijs nodig indien deze langer is dan 15 meter.
Deze boten halen namelijk geen 20 km/uur.

Wil je op vakantie echter een zeilboot huren, is het aan te raden je vaarbewijs te halen.
Je competentie wordt meestal gevraagd bij het huren van een boot.

Welke soorten vaarbewijzen zijn er?

In België kennen we twee soorten vaarbewijzen die geldig zijn voor alle scheepsvaartuigen in de recreatievaart.
Het verschil zit hem in het vaargebied waar het vaarbewijs geldig is.

Het Beperkt vaarbewijs: geldig voor alle binnenwateren, uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde

Het Algemeen vaarbewijs: geldig voor binnenwateren, kuststreek en getijdewater...kortom op alle wateren

Wil je op vakantie een boot huren, raden we zeker aan om voor het algemeen vaarbewijs te kiezen.

Wat zijn de voorwaarden om een Belgisch stuurbrevet te bekomen?
De leeftijdsvoorwaarde: Je moet minimum 16 jaar zijn.
De cursussen zelf kan je al wel volgen vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Medisch geschikt zijn om een boot te besturen - verklaring van de huisdokter

Slagen in het theoretisch examen voor het beperkt en/of aanvullend algemeen stuurbrevet
Om je slaagkansen te optimaliseren volg je hiervoor een theoretische cursus.

Slagen in de praktijkproef op de praktijktestdag

Een administratief dossier opmaken, CruiseTops begeleid je bij deze procedure
Wat is het ICC ( international certificate for operators of pleasure craft)?

Het ICC is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend.

Onze nationale brevetten (zoals het stuurbrevet, yachtman en yachtnavigator) daarentegen worden bij de plaatselijke autoriteiten of bij bootverhuurders niet altijd aanvaard als bewijs van vaarbekwaamheid.

Om een Belgisch ICC te bekomen start je steeds met het behalen van je beperkt of algemeen vaarbewijs.

Daarna wordt je vaarbewijs omgezet naar het Internationale vaarbewijs dat levenslang geldig is.
Dit is dus louter een administratieve procedure.

Er bestaan meerdere categorieën voor het ICC:

Volgens de plaats waar men wenst te varen:

 • “I” (inland): voor de binnenwateren
 • “C” (coast): voor de kustwateren

Volgens het type vaartuig:

 • “M” (motor): voor motorboten
 • “S“ (sail): voor zeilboten

Je mag pleziervaren met een boot tot 25 meter, ongeacht het motorvermogen.
Voor de commerciële vaart (varen met passagiers), zijn er andere voorwaarden en brevetten
van toepassing.

Is het volgen van een theoretische cursus verplicht?

Een theoretische cursus volgen ter voorbereiding van het examen stuurbrevet is niet verplicht, maar zeker aan te raden.
Je slaagkans zal aanzienlijk verhogen: bij zelfstudie is de slaagkans 50%, volg je onze theoretische cursus dan zal je intensief worden voorbereid aan de hand van een heel begrijpbare interactieve presentatie.

In zeer beperkte groep en via persoonlijk contact met de instructeur heb je alle mogelijkheden om intensief te oefenen met échte examenvragen. Je slaagkans stijgt tot 98%.

In al onze theoretische cursussen is trouwens een online leerstof en examentraining inbegrepen met meer dan 650 vragen gerelateerd aan het overheidsexamen.

Bovendien is sedert 2020 is herkansen voor het examen niet meer gratis.
Je betaalt 44,00 € per cursusonderdeel dat je dient te herkansen.
Met een degelijke voorbereiding op het examen zal je dus aanzienlijk besparen!

Is het volgen van een praktijktestdag met examen verplicht?

Helaas wel....want op het water ga je best volledig voorbereid en met kennis van de juiste technieken.

De kennis van al deze technieken om veilig varen te garanderen, leer je tijdens onze cursus van een ervaren instructeur die volledig vertrouwd is met het manoeuvreren, de voorrangsregels, de geplogenheden bij het nemen van een sluis enzovoort.
Tijdens je lesdag wordt je geëvalueerd.

Het praktijkexamen is steeds inbegrepen en door onze persoonlijke begeleiding bieden we je een gegarandeerde slaagkans van 99,9 %.
Je praktijkattest ontvang je onmiddellijk na de cursus.

Moet ik geslaagd zijn in het theoretisch examen voor ik de praktijkproef kan afleggen?

Je kan theorie volgen voor praktijk of omgekeerd, er is geen exacte volgorde.

Volg je eerst de praktijkdag, dan krijg je tijdens de oefeningen ook heel veel uitleg over veiligheid, reglementering en voorrangsregels.


Bovendien krijg je in de praktijk reeds voeling met het reilen en zeilen op het water en kan je ervaren hoe je boot reageert bij een manoeuvre.

De theoretische lessen worden daarna veel bevattelijker.

Is mijn vaarbewijs steeds geldig voor motor en zeil?

CruiseTops Maritiem Centrum is een erkend praktijktestcentrum CPC 017 voor het afleggen van het praktijkexamen MOTOR en dit is geldig op de binnenwateren en de kust:
Het beperkt of algemeen stuurbrevet M.

Wenst je het vaarbewijs M/S (motor/sail) te bekomen, dan kan je bij onze partner "Kwadrant" te Nieuwpoort het volledige traject volgen of enkel je bijkomend attest zeil behalen.

We kunnen je dus volgens jouw wensen het volledige pakket aanbieden.

Is er voorkennis vereist om een praktijktest af te leggen?

Wat de praktijktest motor betreft is dit niet nodig.
Je zal in alle handelingen om "veilig te leren varen" op een zeer toegankelijke manier geïntroduceerd worden door onze praktijkleraar en deze uitvoeren onder zijn begeleiding.

Wat de praktijktest zeil betreft, is wel voorkennis vereist.
Bij zeilen komen er wel heel wat technische aspecten bij kijken.
Maar ook daar kunnen we je eerst een cursuspakket aanbieden, waarbij je alle kneepjes van het zeilen kan leren.

Ik heb reeds een beperkt stuurbrevet, hoe bekom ik het algemeen stuurbrevet?

Als je reeds het beperkt stuurbrevet bezit, dan kan je het algemeen stuurbrevet bekomen door het examen "aanvullend algemeen stuurbrevet" af te leggen bij de overheid.

Ter voorbereiding van dat examen, volg je de cursus " aanvullend algemeen stuurbrevet" bij CruiseTops: een voorbereiding van 3 avonden of 1,5 dag in weekend met een gratis online leerstof- en examentraining inbegrepen.

Is je praktijkattest niet ouder dan 3 jaar, dan blijft het geldig voor het bekomen van dit brevet.
Zo niet, zal je ook een nieuw praktijkexamen moeten afleggen.

Wat is een marifoon?

De marifoon (maritieme telefoon) is, anders dan zijn naam doet vermoeden, geen - conventionele - telefoon maar een zendontvanger.

De marifoon is bedoeld voor gebruik in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer over korte afstand.

Het apparaat kan zenden en ontvangen in de VHF-band en is dus een belangrijk communicatiemiddel aan boord.

Je kan met de marifoon handig communiceren met ander vaarweggebruikers, sluizen, bruggen, de jachthavens,..

De belangrijkste functie blijft echter de communicatie in het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer: Als zich aan boord een ongeval voordoet, kan je zeer snel hulp oproepen

via een kanaal dat steeds wordt uitgeluisterd door autoriteiten en andere schepen in de nabijheid.

Is een marifoon aan boord verplicht?

Een marifoon is in België verplicht voor pleziervaartuigen vanaf 7 meter.
Ook als je een radar aan boord hebt is een marifoon verplicht.


Als je een marifoon aan boord hebt, moet ten minste één persoon aan boord beschikken over het juiste bedieningscertificaat.

Bedien je een digitaal marifoontoestel aan boord, dan heb je als pleziervaarder een SRC-GMDSS certificaat nodig.
Met dit certificaat mag je zowel de vaste marifoon als de handheld marifoon bedienen.

Hoe weet ik welk marifoontoestel aan boord is?

Voor de pleziervaart zijn er twee soorten marifoontoestellen:

Het VHF-toestel voor analoge communicatie, zowel voor binnenwateren als voor kust

Het DSC-toestel voor digitale communicatie, zeer sterk aan te raden voor kustwateren.
De DSC-functie is echter verboden op binnenwateren.
Dit toestel is voorzien van een DSC-knop (rode distressknop) waarbij met één druk op de knop
alarm wordt uitgestuurd.

Voor welk marifoonbrevet moet ik kiezen als pleziervaarder?

Het bedieningscertificaat VHF of SRC geeft aan de houder ervan het recht om bepaalde radio apparatuur te bedienen.

- Het basiscertificaat VHF: is geldig voor de analoge marifonie RTF

- Het certificaat SRC-GMDSS: is geldig voor bediening van alle digitale GMDSS-
radioapparatuur voor pleziervaart (klasse D) en de SART en EPIRB.

Moet ik een cursus volgen om aan het marifoonexamen te mogen deelnemen?

Om het beperkt certificaat van radiotelefonist te bekomen, moet je geen cursus volgen.
Je kan dit eenvoudig studeren met onze online leerstof- en examentraining.

Om het GMDSS-SRC certificaat te bekomen voor het bedienen van een toestel met DSC-functie, moet je verplicht een cursus volgen bij een erkend opleidingscentrum zoals CruiseTops

Wat houdt een cursus GMDSS-SRC voor de pleziervaart in?

Deze opleiding is gespreid over 2 sessies:
een theoretisch gedeelte en een practicum waarbij je zelf kan oefenen op echte marifoontoestellen.

Je volgt deze cursus in avondopleiding: 2 avonden op weekavond of in dagopleiding: 1 dag op zaterdag en/of zondag.

Deze opleiding kan je volgen op onze theorielocaties te Antwerpen en Leuven
De exacte locatie van de opleiding kan je HIER vinden.


Extra online leerstof- en examentraining gedurende 7 dagen na het volgen van de cursus inbegrepen - waarde € 15,00
Dit is je beste en handigste tool om met 98 % slaagkans voor het examen.

Ik wil commercieel en met passagiers gaan varen, welk marifoonbrevet heb ik nodig?

Voor de beroepsvaart of commerciële yachting is een ander certificaat vereist.

Je behaalt dan het GMDSS-ROC voor de estuaire vaart of het GMDSS-GOC certificaat dat wereldwijd bediening van alle digitale radioapparatuur toelaat.

De voorbereiding voor het bekomen van dit certificaat is een 3 of 4-daagse intensieve maritieme trainingsmodule voor de commerciële Yachting Master 200GT, 500GT of 3000GT.

Welke onderwerpen komen aan bod bij de cursus GMDSS-SRC?
 • Technische uiteenzetting over het gebruik en de eigenschappen van het GMDSS systeem en toestellen.
 • Theoretische kennis van GMDSS-zendapparatuur en de toestellen EPIRB, SART, NAVTEX.
 • Oefenen en zenden op echte toestellen waarbij radiocommunicatie in kleine groep wordt gesimuleerd op door het BIPT erkende en gekeurde marifoontoestellen.

Moet ik zowel slagen in het VHF-examen als het SRC-examen?

Neen, je hoeft geen twee examens af te leggen.
Als je het bedieningscertificaat SRC-GMDSS bekomt, houdt dit ook het VHF-certificaat in.

Op het examen SRC zal er wel vraagstelling zijn over de basisleerstof.
Dit wordt in detail ook toegelicht tijdens onze cursus.

Ik ben schipper, mag ik varen zonder marifoonbrevet?

Als er een radiomaritiem toestel aan boord is, moet degene die het toestel bedient ook het juiste certificaat kunnen voorleggen.
Het is dus noodzakelijk dat minstens 1 persoon aan boord ook het bedieningscertificaat VHF of GMDSS-SRC bezit.
Dit hoeft dus niet noodzakelijk de schipper zelf te zijn.

Wat is mijn stappenplan om het theoretisch examen voor het vaarbewijs vast te leggen?
 • Eerste stap is het aanmaken van een examendossier.
  Dit kan eenvoudig door in te loggen met ITMSE of kaartlezer en eID.
 • CruiseTops is een erkende watersportfederatie E17 en kan je snel en voordelig begeleiden.
  Je kan je examendossier en aanvraag voor het vaarbewijs starten via onze pagina "mijn persoonlijk vaardossier".
 • Wij zorgen ervoor dat je dossier wordt voorbereid en dat je zelf je vaarbewijs instant kan afdrukken of via QR-code op je smartphone plaatsen.
 • Vervolgens kan je online je examendatum en locatie plannen:
  dit kan digitaal via de website van de FOD Mobiliteit met ID-controle (ITSME of kaartlezer)
 • Betaling van het inschrijvingsgeld voor het examen zal je rechtstreeks aan de FOD Mobiliteit voldoen.

Waar en hoe leg ik het theoretisch examen af?

Het theoretisch examen leg je steeds af in de lokalen van de FOD-mobiliteit, naar keuze in
Oostende,Brussel, Berchem of Namen:

Het examen zelf is op computer via het systeem van meekeuzevragen.

Keuzemogelijkheden tussen 9u en 16 u:

 • Berchem: alleen op  donderdag, Posthoflei 5, 2600 Berchem
 • Oostende: alleen op woensdag, Natiënkaai 5, 8400 Oostende
 • Brussel: alleen op donderdag,Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
 • Namen: alleen op maandag, Rue des Bourgeois 7 – Bloc A, 5000 Namur

.

Waar en hoe leg ik het praktijkexamen af?

Het praktijkexamen leg je af tijdens de gekozen praktijktestdag.
Dit is een volledige oefendag op het water, waarbij je alle handelingen zal aanleren en uitgebreid kan oefenen.
Na elke oefening volgt een evaluatie.

CruiseTops Maritiem centrum is een erkend praktijktestcentrum CPC017 en door deze erkenning mogen onze instructeurs zelf het examen afnemen.

Je ontvangt onmiddellijk resultaat van je praktijkexamen en deze resultaten worden rechtstreeks ingegeven bij de FOD-mobiliteit.
Dit luik van je vaarbewijs is dus zeer snel in orde!

Wat zijn de administratieve kosten voor het bekomen van een vaarbewijs?

Aan de aanvraag van het vaarbewijs zijn administratieve kosten verbonden.

- Aan de overheid betaal je voor deelname aan het examen per onderdeel € 44,00.
Moet je herkansen op één of beide onderdelen, dan dien je opnieuw deze retributie te betalen.

Het is dus ten zeerste aan te raden om de voorbereidende cursus beperkt of algemeen stuurbrevet te volgen bij CruiseTops met een slaagkans van 98%.

VOORDEELTARIEF BIJ CRUISETOPS MARITIEM CENTRUM.

- Het afleveren van je Belgisch vaarbewijs kost vervolgens € 50,00.
Dit betaal je pas nadat CruiseTops je dossier heeft samengesteld

- Wil je je Belgisch vaarbewijs laten omzetten naar een Internationaal vaarbewijs (ICC),
dan is de bijdrage € 70,00.

CruiseTops begeleidt je bij de samenstelling van je dossier, draagt zorg voor afwerking en verzendig, vraagt voor jou het ICC aan....en onze service hierin is GRATIS.
De meeste federaties tellen een extra administratieve kost van 55 € voor het vaarbewijs/ 77 € voor ICC.

De medische geschiktheid voor het vaarbewijs, wat is dat?

Om het vaarbewijs aan te vragen, moet je een attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen.
Dit is een modelattest dat je HIER kan vinden.
Het attest laat je invullen door je huisdokter.

Het medisch attest mag slechts 3 maanden oud zijn op het moment van volledige indiening van je dossier.
Je voegt dit dus best pas toe op het moment dat je in alle proeven, theorie en praktijk, bent geslaagd.

Wat neem ik mee naar het theoretisch examen vaarbewijs?

Je moet je uiteraard kunnen identificeren en bewijzen dat je bent ingeschreven, dus je ID en uitnodigingsbrief zeker niet vergeten!

Om het examen zelf af te leggen, mag je enkel gebruik maken van een eenvoudige rekenmachine en schrijfgerief.

Je hebt dus geen passer en plotterset nodig op het examen!
Daarom stelt vaarschool CruiseTops deze ook ter beschikking tijdens de lessen voor het maken van alle navigatieoefeningen.
Deze sets worden door de meeste vaarscholen verkocht aan 40 €.
Je spaart dus mooi een (dure) aankoop uit!

Hoe is de puntenverdeling op het theoretisch examen vaarbewijs?

Het theoretisch examen bestaat volledig uit meerkeuzevragen op computer.

Je dient 30 vragen per onderdeel "beperkt stuurbrevet" en "algemeen stuurbrevet" te beantwoorden.
Je dient telkens 60 % van het totaal der punten te behalen en 50 % op elk geëxamineerd onderdeel.

Het examen voor het beperkt stuurbrevet bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglementen (twaalf vragen)
 • Navigatie (tien vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (acht vragen)

Het examen ‘aanvulling tot algemeen stuurbrevet’ bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglementen (tien vragen)
 • Navigatie (tien vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (tien vragen)

Hoe schrijf ik in voor het radomaritiem examen bij het BIPT?

Elk theoretisch examen radiomarifonie voor de pleziervaart, leg je af bij:
het BIPT

Koning Albert II Laan 35/ 1, 1030 Brussel
Examens vinden steeds plaats op weekdag.

Reserveren van een examen kan enkel via mail:
examen@bipt.be met vermelding van je identiteitsgegevens en een kopie van je ID recto verso.

Wens je een examen af te leggen voor SRC-GMDSS, dan stuur je het attest mee in van de gevolgde cursus bij een door het BIPT-erkende opleidingsinstelling.
Zonder dit attest kan je niet aan het examen voor digitale marifonie deelnemen.
Meer info over deze cursus, de locaties en data, kan je vinden op onze pagina"radiomarifonie pleziervaart".

Kostprijs voor beide examens bedraagt 37,45 €

Hoe verloopt een radiomaritiem examen bij het BIPT?

Elk radiomaritiem examen wordt afgelegd via het systeem van meerkeuzevragen.

Voor het VHF-basiscertificaat: 20 vragen

Voor het GMDSS-SRC certificaat: 33 vragen (waarvan 10 over de basisleerstof VHF)

Om te slagen moet men 60% in totaal behalen.

Je ontvangt onmiddellijk de resultaten en bij welslagen levert het BIPT vlot je overeenkomstig certificaat af per post.

Hoe verloopt het radiomaritiem examen ROC en GOC voor commerciële vaart?


Inschrijving en opmaak van het examendossier kan enkel via een GMDSS-examencentrum., zoals CruiseTops maritiem Centrum.

Examens worden door het BIPT afgenomen op de locatie waar ook de voorbereidende opleiding plaatsvindt.


Bij het praktische examen gebruikt de kandidaat ook dezelfde apparatuur als tijdens zijn opleiding.

De inschrijvingskosten bedragen € 73.39 en zijn niet terugbetaalbaar.

Examenreglement:

Om te slagen moet men voor elke materie 50% van de punten en 60% in totaal behalen.
Er wordt geen vrijstelling verleend voor het praktijkgedeelte.

In geval van een herkansing, wordt er enkel een vrijstelling verleend voor de theoretische delen waarvoor de kandidaat 70% of meer heeft behaald en indien de kandidaat dit doet binnen het jaar na het oorspronkelijke examen.

Bij een herkansing dient het praktijkgedeelte steeds opnieuw te worden overgedaan.

Kan ik bij CruiseTops ook online studeren?

Een volledig online studieprogramma voor het vaarbewijs hebben we niet.
De materie voor het behalen van het vaarbewijs is best wel pittig.
Bovendien moet je vertrouwd geraken met heel wat nautische termen die niet evident zijn als je je eerste stappen zet.

Wij geloven dus sterk in een persoonlijke interacties met jouw docent of medestudenten.

Zo blijf je je motivatie behouden om de leerstof door te worstelen.

Bovendien maken we heel veel oefeningen in de les die examengerelateerd zijn en waarbij de docent je dan "live" kan assisteren of verbeteren bij beginnersfouten.

We werken wel met een online leerstof- en examentraining voor zowel het stuurbrevet als de radiomarifonie.
Deze is steeds inbegrepen bij het volgen van een fysieke cursus.

De slaagkans bij het volgen van onze theoretische cursussen is 98%.
Onverwachts pech op het examen vaarbewijs? Volg GRATIS de cursus opnieuw.

Welk studiemateriaal wordt gebruikt voor de pleziervaart?

Onze cursussenboeken "leergids voor het stuurbrevet" en "Compleet handboek voor marifonie" zijn de beste boeken op de markt voor de beginnende watersporter.

De leerstof die beschreven wordt is opgebouwd aan de hand van het resultaat van de didactische ervaring van de auteur en van alle instructeurs die mee dit boek vorm hebben gegeven.

Alle begrippen worden zeer begrijpbaar uitgelegd aan de hand van foto's of duidelijke illustraties.

Voor de opleiding Algemeen Stuurbrevet maken we gebruik van een Bretoense passer- en plotterset en deze stellen we ter beschikking tijdens de les.

Bij CruiseTops hoef je deze niet aan te kopen, je hebt hem ook niet nodig op het examen.
Je bespaart bijgevolg algauw € 40,00 op het behalen van je vaarbewijs.

Hoe werkt de online leerstof- en examentraining voor het stuurbrevet?

Onze online examensimulator is de ideale voorbereiding voor het examen vaarbewijs waarmee je op een fijne en ontspannen manier jezelf kan trainen.

Deze werkt met een toe te kennen code die je naar keuze kan bestellen voor een gewenste periode van 7 dagen tot zelfs 3 maand.

Je verkrijgt toegang tot meer dan 650 vragen ad random, waarmee je kan oefenen op elk onderdeel van het beperkt stuurbrevet en het aanvullend algemeen stuurbrevet.


Bij elke sessie zal je de de resultaten te zien krijgen met eventuele feedback over het juiste antwoord.
Je zal vervolgens ook diverse multiple choice examens kunnen maken, zoals die ook worden opgemaakt door de overheid.


Inloggen doe je via volgende pagina, waar je ook alle onderwerpen al eens kan bekijken:


EXAMENTRAINING CRUISETOPS


Hoe werkt de online leerstof- en examentraining voor radiomarifonie?

Onze online examensimulator is de ideale voorbereiding voor elk examen marifonie waarmee je op een fijne en ontspannen manier jezelf kan trainen.

Deze werkt met een toe te kennen code die je naar keuze kan bestellen voor een gewenste periode van 7 dagen tot 1 maand.

Je verkrijgt toegang tot meer dan 250 vragen ad random waarmee je kan oefenen op elk onderdeel van de basisleerstof VHF en de leerstof van de digitale marifonie GMDSS-SRC.


Bij elke sessie zal je de de resultaten te zien krijgen met eventuele feedback over het juiste antwoord.

Je zal vervolgens ook diverse multiple choice examens kunnen maken, zoals die ook worden opgemaakt door het BIPT.


Inloggen doe je via volgende pagina, waar je ook alle onderwerpen al eens kan bekijken:


EXAMENTRAINING CRUISETOPS

Heb je nog vragen?

Wij beantwoorden ze graag.