Goed voorbereid naar het examen met de juiste examentips!

Nicole Van Erp
Sales manager
Deel deze post
Cruisetops.be verhoogt je slaagkansen!

Proficiat! Je hebt een cursus voor het stuurbrevet afgerond en je voelt je helemaal klaar voor het examen.

Het komt helemaal in orde met deze extra tricks en handige examentips!

examentips voor het stuurbrevet

Hoe verloopt het examen van het stuurbrevet bij de FOD Mobiliteit en verkeer?

Bij aanmelding op je gekozen examenlocatie, zal je een document ontvangen met een inlogcode en zal je een plaats aan een computer worden toegewezen.

Zodra je bent ingelogd, controleer dan eerst je gegevens! Jouw gegevens worden manueel ingegeven en een zetfoutje is snel over het hoofd gezien.

Je kan daarna een demo bekijken over hoe het examen verloopt, of de optie kiezen om het examen te starten.

Start je examen nog niet op!

Het examen bestaat uit 30 multiplechoicevragen waarvoor je exact één uur tijd krijgt om ze te beantwoorden.

Je tijd begint te lopen zodra je examen is gestart!

Een uur per examenonderdeel beperkt of algemeen stuurbrevet lijkt niet veel, maar is ruim voldoende.
Vragen met een parate kennis nemen meestal niet meer dan 30 seconden in beslag; de tijd om de vraag te lezen en het juiste antwoord te kiezen. Zo kan je tijd winnen bij vragen waar een berekening moet worden gemaakt.

Wat kan je voorbereiden vooraleer je start?
Hoe voorkom ik verwarring?

Gebruik een kleurenbalpen!

Maak de tekening van een vaarweg met de LATERALE BETONNING in het SIGNI-systeem van bron naar monding (binnenwateren, beperkt stuurbrevet). IALA-A (kustwateren, algemeen stuurbrevet).

Dit helpt je snel te bepalen welke boei en kleur je ziet aan stuur- of bakboord in een bepaalde vaarrichting.

examentips

De betonningsrichting is in het SIGNI-stelsel (binnenwater) richting zee en in het IALA-A systeem (op zee) richting land. We beginnen op zee met een uiterton/verkenningston die aangeeft dat de vaargeul begint. Als we vanaf de verkenningston op zee de haven invaren hebben we de groene, spitse boeien met oneven nummering aan stuurboord en een rode stompe even genummerde boeien aan bakboord. We varen dan dus in de betonningsrichting van het IALA-A systeem. Varen we dan vervolgens vanaf zee de riviermond op of de haven in, dan begeven we ons in het SIGNI systeem en varen we ineens tegen de betonningsrichting in. Betonningsrichting is dus een theoretische term, die je in de praktijk zelden zal moeten gebruiken, want zowel op zee als op binnenwater geldt:
GRAS: Groen Rechts Aan Stuurboord (als je een haven invaart.)

examentips

Gelijk of ongelijk belang!

Schets een situatie waarbij een waterweg zich opsplitst. Bij eenzelfde waterweg heb je een scheidingston van gelijk belang.

Bestaat je opsplitsing uit een hoofdvaarwater en een nevenvaarwater, dan gebruik je een scheidingston van ongelijk belang. De plaats waar je die moet zetten is afhankelijk van de betonningsrichting van beide waterwegen ten opzichte van elkaar.


Cardinale betonning!

Een Cardinale ton wordt gebruikt om een wrak of ander obstakel onder water af te bakenen. Belangrijk daarbij is dat je de Cardinale ton altijd passeert in haar naam, het gevaar ligt immers aan de andere zijde van de ton.

Hoe te herkennen? Topteken of kleurschakering!
Hoe het lichtkarakter onthouden? Denk aan een uurwerk, oosten ligt op 3 uur, westen op 9 uur enz...

examentips


examentips

Kompasroos met de 16 windstreken

De primaire windstreken zijn: Noord, Oost, Zuid en West. Een fijnere verdeling kan worden gemaakt door combinaties van windstreken.

Elke twee streken (22,5°), heb je een nieuwe windrichting op je kompas. Eén streek (11,25°), is 1/32 deel van 360°.

Teken je boot in de juiste richting!
De tekening van een kompas met de onderverdeling in graden helpt je bij vragen over koersberekeningen in het examen algemeen stuurbrevet.

Rangorde van de voorrangsregels!

Laat je niet van de wijs brengen door de vraagstelling!
Noteer de rangorde van de regels al op voorhand. Wordt je een vraag of tekening voorgelegd, dan kijk je gewoon naar de rangorde tot je jouw situatie tegenkomt.
Maak wel het onderscheid tussen beperkt en algemeen stuurbrevet!


Lichten en dagmerken op schepen!

Het zijn er een heleboel, en je moet ze grondig kennen!
Zowel in beperkt- als algemeen stuurbrevet komen ze aan bod en er bestaat niet echt een ezelbruggetje. Download hier een handig overzicht van onze vaarinstructeur Kristof.

examentips stuurbrevet


Oefen de berekening

met handige geheugensteun en een voorbeeldoefening van koersberekening

Ken je de koersberekening nog?

Bij de berekening van kompaskoers naar grondkoers, moet je rekening houden met Deviatie, Variatie, Wind en Stroom. Noteer de koersberekening voor aanvang van je examen!

Toepassing van de 1/12de Regel -
Hoe ging dit ook al weer?

De twaalfde regel verdeelt het verval in 12 gelijke delen en symboliseert de getijdecurve.
De tijdspanne tussen hoog- en laagwater is 6 uur en elk uur zal er een bepaalde hoeveelheid water bijkomen of wegvloeien.

Bekijk hier de toepassing

met handige tekening en stroomrichting voor onze Belgische kus

De 1/7de regel - waarvoor kan je hem gebruiken?

De 1/7de regel pas je toe om de hoogte van het getij te bereken op het moment van HW of LW, maar tussen springtij en doodtij. Hierdoor ontstaat ook een horizontale getijdenbeweging met een bepaalde stroomsnelheid die je per dag kan berekenen. De sterkte van de stroming neemt toe van doodtij naar springtij, en neemt af van springtij naar doodtij.


Maak het jezelf makkelijk!

Denk aan een rekenmachine!

Voor bepaalde oefeningen zal je een berekening moeten maken, zowel in het examen van het beperkt als het algemeen stuurbrevet.

Enkel een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Het mag geen geheugen bevatten en geen verbinding kunnen maken met het internet!

Heb je alle examentips genoteerd?
Dan mag je op start drukken!

Lees elke vraag aandachtig!

Denk je het antwoord op de vraag te weten? Kijk dan of je antwoord tussen de mogelijke antwoorden staat en duidt het aan. Je vraag is beantwoord!

Twijfel je over een antwoord of weet je 't niet zo goed meer? Denk aan je tijd die loopt!
Sla de vraag even over en ga naar de volgende vraag. Vaak komt eenzelfde vraag terug in een andere formulering, dit kan helpen om het juiste antwoord te kennen op een eerdere vraag die je had overgeslagen.

Je kan steeds terugkeren of verder gaan naar een volgende vraag en je antwoord verbeteren!

Heb je alle vragen ingevuld en heb je nog wat tijd over?
Gebruik je resterende tijd om terug naar je eerste vraag te gaan en lees ze aandachtig opnieuw, net als wat je hebt geantwoord.
In de vraagstelling zit vaak overbodige informatie of wordt je bvb 3 x gevraagd wie heeft voorrang en in een vierde vraag "wie geeft voorrang" daar lees je al snel over!
Vaak haal je daar dan nog een foutje uit omdat je je vraag te snel had gelezen.

Weet dat één foutje bepalend kan zijn voor die 50% per onderdeel!

Zijn al je vragen beantwoord en gedubbelcheckt?
Dan kan je afsluiten en insturen.

Scoor extra punten met extra kennis:

Recent zijn er een aantal extra onderwerpen bij opgenomen in de examenregeling voor het stuurbrevet.
Deze worden wel vermeld in de cursus, maar zal je (nog) niet terugvinden in de leergids.
Zo kan je kennis worden getoetst van het gebruik van de marifoon, het NATO-alfabet of bepaalde seinvlaggen.
We hebben deze wijzigingen en toevoegingen samengevat in een aantal pagina's, vervat in deze PDF.

Extra toegevoegd, geven we je ook nog de formule om de beaufortschaal te berekenen.

Het NATO-alfabet

De  seinvlaggen

Bft - knts - km/uur

Meteo

Het item "Meteo" werd onlangs ook uitgebreid met de soorten mist en het ontstaan ervan.
In deze handige PDF krijg je de volledige uitleg met wat foto's.

Stroom en wind

Heel af en toe steekt een nieuw item de kop op bij de examens.
Voor de watersporter voor onze kust en in de Scheldewateren (dat is het niveau Algemeen stuurbrevet) kunnen de windrichting en de richting van de stroom zo staan dat er grotere, steile golven kunnen ontstaan en het veilig varen wordt bemoeilijkt.

Examen voorbeeld

De wind is Zuid-Westelijk 6Bft, terwijl de stroom keert na hoogwater en de stroomrichting 240° wordt.

-          A. De zee plat af, veilig varen
-          B. De zee bouwt op, onveilig varen
-          C. Er gebeurt helemaal niets

Hier is het juiste antwoord B. Ook al is het een vage omschrijving van de zee bouwt op.

Dus aan diegenen die deze dagen theorie examen afleggen, zeker aan denken want dit soort vragen zal in de komende weken opduiken op het examen Algemeen stuurbrevet!

Marifoon

Nieuw item opgenomen in het examen van het stuurbrevet (sinds 2021), is je kennis over het gebruik van de marifoon.

Zo zal men je vragen om een correcte spelling van het NATO-alfabet aan te duiden van een bepaalde zin of woord.

Een vraag die recentelijk opdook:

Wat is de taak van het BIPT?

-     A: Het BIPT levert het basiscertificaat VHF af

-     B: Het BIPT keurt en controleert de VHF-toestellen aan boord

-     C: Het BIPT heeft geen taak, alles gebeurt via de overheid

Het juiste antwoord is hier A

Helaas leidt dit onderdeel niet tot het behalen van het bedieningscertificaat...
Het BIPT neemt de examens af voor het behalen van je bedieningscertificaat en levert deze certificaten ook af.
Om een toestel te kunnen gebruiken moet dit ook worden geregistreerd bij het BIPT. Na registratie ontvang je een exploitatievergunning met roepnaam, die eveneens door het BIPT wordt afgeleverd.

Je vaarbewijs is behaald, proficiat!
Waar mag ik nu varen en wat heb je nu waar nodig?

Onderstaande tabel geeft je een makkelijk overzicht. (Printversie PDF)


Heb je nood aan een refresh?

Als klant van Cruisetops.be kan je elke module van het vaarbewijs opnieuw volgen aan een voordeeltarief.

Zo kan je volgens wens de opleiding van het 'beperkt', 'aanvullend' of algemeen stuurbrevet volledig opnieuw volgen op de door jou gewenste locatie.

Neem hiervoor contact op met Nicole of kijk voor de mogelijkheden naar de data en locaties.


Beheer je "persoonlijk vaardossier"

Eenvoudig en snel met dit stappenplan

CruiseTops.be draagt zorg voor de samenstelling en administratieve afhandeling van je aanvraagdossier voor het Belgisch vaarbewijs.

In "mijn vaardossier" kan je alle documenten en informatie vinden om je aanvraag te starten.
Je kan op deze pagina ook je ingevulde documenten opnieuw uploaden.

Nadat je Belgisch vaarbewijs in je bus valt, starten we voor jou met de


Je vult het aanvraagformulier in en voegt een kopie van je Belgisch vaarbewijs toe.

Je ICC is nu in aanvraag...proficiat kapitein!


Nood aan dat tikje extra ondersteuning om te slagen in het examen?

Oefen je graag nog wat extra, train jezelf met onze online simulator.

Deze simulator bevat een volledig aanbod aan vragen uit het echte examen, aangevuld met extra oefenvragen
Zo kan je de leerstof eigen maken op een luchtige manier en jezelf evalueren.

Zo kan je ervaren hoe een echt examen beperkt en algemeen stuurbrevet er uitziet. Onze online examensimulator.

Je verkrijgt toegang tot meer dan 650 ad random échte examenvragen waarmee je onbeperkt kan oefenen gedurende een keuzeperiode van 7 dagen tot 1 maand


Nicole Van Erp
Sales manager
Blog

Laatste artikels

Cruisetops - Vaaropleiding & charter is steeds in voor interessante acties, leuke events en verrassende promoties.

Nieuws
23/2/2024
In 2019 ging de nieuwe wetgeving voor de pleziervaart van kracht. Er werden overgangsbepalingen voorzien waarbij iedereen de tijd had om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
Meer lezen
chevron_right
Nieuws
23/2/2024
Deze essentiële checklist voor bootonderhoud, zal de levensduur van je motorboot bepalen. Je hoeft geen techneut te zijn om je boot vaarklaar te maken.
Meer lezen
chevron_right
Nieuws
23/2/2024
Wat kan je voorbereiden vooraleer je start? Hoe voorkom ik verwarring? We geven je enkele tips om zonder stress naar het examen voor je vaarbewijs te gaan.
Meer lezen
chevron_right